Als iemand een nieuwe vaardigheid heeft geleerd, betekent dat nog niet dat het gedrag zal veranderen!

 

Kwaliteit x Acceptatie = Resultaten!

 

Hoewel de meeste veranderingen beginnen met het leren van een nieuwe vaardigheid, is uitsluitend training normaliter niet voldoende om zeker te stellen dat een verandering succesvol wordt uitgerold. Er zijn veel andere factoren, naast training, die een sterke rol vervullen in verandering, gedrag en prestaties.

Kepner-Tregoe begrijpt dit en kan u helpen deze factoren te managen zodat u er zeker van kunt zijn dat er een verandering zal plaatsvinden.

We voorzien in de vaardigheidsontwikkeling die nodig is voor het verbeteren van de kwaliteit van het Denken in uw Organisatie bij het aanpakken van situaties, het maken van keuzes, het oplossen van problemen, het onder controle houden van risico's en het uitvoeren van veranderingen. Bovendien begeleiden we bij de aanpassingen die nodig zijn om deze methode voor Clear Thinking tot werkelijke resultaten en verbeteringen te laten leiden.

Gedurende dit proces gebruiken we een bewezen eigen raamwerk voor het bepalen van uw behoefte, en het ontwikkelen en implementeren van een plan waarmee de Return-on-Investment (ROI) op uw investering in vaardigheidsontwikkeling wordt gemaximaliseerd.

Dit plan kan het volgende inhouden:

  • Triggers en Proces afstemming – Bepaal wanneer een vaardigheid nodig is en hoe dit in de bestaande workflow kan worden geïntegreerd.
  • Performance Systeem – stem doelen, consequenties en feedback af voor het gewenste gedrag
  • Coaching – versterking van concepten tijdens de uitvoering van het werk om er meer vertrouwd mee te raken
  • Leiderschap – bepaal hoe management het goede voorbeeld geeft en ondersteuning biedt in de nieuwe vaardigheden
  • Culturele Normen – begrijp welke aspecten in de (bedrijfs-)cultuur een verandering ondersteunen en welke aspecten een gewenste verandering in de weg staan.
  • Meten – volg "de verandering" en de impact ervan op de kern indicatoren
  • Kennis creatie – plan, hoe op een systematische manier informatie kan worden opgeslagen en gedeeld om een "lerende organisatie" te worden.

Succesvolle veranderingen kenmerken zich door de uitspraak: "Dit is hoe we hier zaken doen!"  

Kepner-Tregoe weet wat hier voor nodig is. Neem contact met ons op om hier meer over te horen.