naar het schema

Probleemanalyse en Besluitvorming (PSDM)

Ontwikkel de nieuwe generatie leiders 

 
Doelgroep: Managers, executives, en medewerkers van elk niveau binnen de organisatie maar ook ondersteunend personeel dat meedenkt bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en uitvoeren van plannen. Verbeter uw kritische denkvaardigheden en prestaties en word een leider in het oplossen van problemen en aanpakken van complexe issues.
 Workshop beschrijving Deze workshop, de gouden standaard voor vaardigheden in kritisch denken, leert u om te gaan met de KT Clear Thinking methode die u in staat stelt om complexe situaties te ontleden, kritische problemen op te lossen en slagvaardig op te treden. U zult de kans krijgen uw nieuw verworven vaardigheden toe te passen op realistische oefeningen en zelf meegebrachte werk-gerelateerde problemen. U zult uw kritische denkvaardigheden verdiepen en verbeteren, wat essentieel is voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen teams, functies en regio’s.
 
Wat leert u? Na de workshop Probleemanalyse en Besluitvorming:
Kunt u met de op feiten gebaseerde benadering de oorzaak vinden van de meest uitdagende problemen
Bent u in staat prioriteiten helder vast te stellen en een actieplan te formuleren
Kunt u complexe beslissingen nemen die aansluiten op strategische en operationele prioriteiten
Begrijpt u hoe u risico’s proactief kan beheersen tijdens de uitvoering van projecten en initiatieven
Weet u hoe u toekomstige kansen kan bevorderen en maximaliseren. 
 
Lengte: drie dagen plus een terugkomdag

Workshop data en locaties

Bekijk alle workshops op onze corporate website (in English)
Datum Stad Land Prijs Taal Registreer
sep. 14
-
sep. 16
Den Dolder NL €2.250,00 Nederlands
Registreer

Terugkomdag: 12 oktober 2020 

nov. 9
-
nov. 11
Den Dolder NL €2.250,00 Nederlands
Registreer

Terugkomdag: 7 december 2020