Vindt de data - Los het probleem op

Verhoog de operationele efficiëntie van uw productie omgeving door het vinden van de oorzaken van uw problemen en ze daarmee voor altijd uit te bannen. Maak gebruik van 's werelds toonaangevende troubleshooting methode om grote hoeveelheden informatie te sorteren, organiseren en analyseren. Uw organisatie zal problemen sneller oplossen waardoor trial-and-error en terugkomende problemen worden voorkomen.

Behaalde Resultaten

  • Verbeterde jaarlijkse productie opbrengst van 13%
  • In 9 dagen een nieuwe $ 15 Miljoen kostende productlijn opgestart
  • 50% reductie van verliezen bij defecten
  • Een verlaging van $5.5 Miljoen in de conversie kosten over een periode van twee jaar 
  • $1.3 miljoen bespaard door het duurste defect te elimineren

Onze oplossing 

De probleemoplossings standaard die bewezen resultaten levert

KT Analytic Trouble Shooting (ATS) integreert kwaliteit en productiviteits inspanningen. Het biedt een logisch kader voor statistische procescontrol, lean manufacturing, Six Sigma, total productive maintenance, zelf-sturende teams en andere programma's. Niet gebonden aan een specifieke technologie, machine of proces, helpt ATS troubleshooters bij het oplossen van problemen in de productie-omgevingen van vandaag en morgen.

ATS focused op twee activiteiten:  het vinden van de oorzaak en het ondernemen van actie.

Vinden van de Oorzaak houdt in, het prioritiseren van problemen, deze in detail beschrijven, en identificeren en testen van mogelijke oorzaken. Deelnemers aan de workshop leren onderscheid te maken tussen soorten problemen, en gericht, indringende vragen te stellen om relevante informatie te verzamelen. Ze leren om de meest waarschijnlijke oorzaak te testen en te bevestigen alvorens voor dure oplossingen te kiezen.

Ondernemen van Actie richt zich op het selecteren van een oplossing en dan verder denken om toekomstige problemen te voorkomen. Deelnemers aan de workshop leren te denken over doelen, het vinden van slimme alternatieven, en het afwegen van risico vóór het implementeren van een oplossing voor een probleem. Een deel van het ATS-proces is om andere gebieden te identificeren die op vergelijkbare wijze kunnen worden beïnvloed, de uitvoering van de acties te plannen, en voorbereidt te zijn op het onverwachte.


We creëren vaardigheden 

ATS richt zich op de installatie omgeving, zijn cultuur, systemen, werkprocedures, en mensen. Door het identificeren van obstakels en kansen, bevordert dit de effectieve probleemoplossing en besluitvorming. Deze aanpak leidt vaak tot herstructurering van de prestaties en interacties van mensen, machines, productieprocessen en managementsystemen. Door het creëren van een klimaat van duurzame verbetering, productiviteit en kwaliteit zijn doelen makkelijker te bereiken.

Ons doel is echte capaciteit te bouwen bij mensen en in uw organisatie. Dit wordt niet bereikt door de ontwikkeling van vaardigheden alleen. Adoptie is de bron van de resultaten. Daarom werken wij met u samen om de ROI van uw "investering in mensen" te maximaliseren door:

  • Verduidelijking van uw ontwikkelingsdoelstellingen en hoe deze te koppelen aan uw zakelijk succes
  • Identificeren van aandachtsgebieden voor de ontwikkeling en hoe de nieuwe vaardigheden binnen uw bedrijf zullen worden toegepast
  • Identificeren van de kritische aspecten in uw performance systeem die de ontwikkelingsdoelstelligen hinderen en/of bevorderen
  • Voor- en nazorg bij de vaardigheidsontwikkeling en coaching om ervoor te zorgen dat we de overdracht van vaardigheden maximaliseren van het "klaslokaal" naar de echte wereld

Laat het weten als u geïnteresseerd bent in een periode waar nog geen data gepland zijn. 

 

Workshop data en locaties

Bekijk alle workshops op onze corporate website (in English)
Datum Stad Land Prijs Taal Registreer
okt. 7
-
okt. 8
Den Dolder NL €1.450,00 Nederlands
Registreer

Terugkomdag: 25 november 2019