Trouble Aboard Apollo XIII

De beste toepassing van Probleem Analyse is een toepassing die werkt. Er schuilt geen bijzondere deugd in het vasthouden aan het gebruik van alle processtappen, als een korte informele toepassing van de ideeën de oorzaken van een probleem boven water kan krijgen.
In de realiteit blijkt dat hoe frequenter mensen Probleem Analyse toepassen, hoe meer zij bedreven raken in het gebruik van onderdelen van het proces die nodig zijn voor het oplossen van de dagelijkse problemen. Als mensen beginnen met het stellen van vragen zoals: “Is er
recent iets veranderd in de manier van werken?”, of “In welke fase was dit proces, net voordat het probleem optrad?”, dan hebben ze de overgang gemaakt van de theoretische toepassing van Probleem Analyse, naar een meer pragmatisch gebruik van deze methode in de praktijk van alledag. Lees hier verder hoe het aan boord van Apollo 13 ging.