Getraind worden om anderen te begeleiden met het KT proces in de hand

Het Kepner-Tregoe Proces Facilitator programma voorziet in het het leiderschap dat nodig is voor facilitatie sessies waar gebruik wordt gemaakt van KT processen. Facilitators krijgen daarvoor het complete overzicht en inzicht in de KT processen, ideeën en tools. Als gecertificeerde KT proces facilitator begeleid je collega's in het oplossen van moeilijke problemen, het maken van lastige keuzes, het stellen van prioriteiten en het vooruit plannen van activiteiten.

De toegevoegde waarde voor uw organisatie

  • Het toevoegen van geavanceerde proces vaardigheden aan uw teams
  • Het uitbreiden en stimuleren van het gebruik van proces door ondersteuning met facilitatie
  • Het verbeteren van probleemoplossingen door middel van teamwork
  • Het formaliseren van het gebruik van KT-processen waardoor organisatorische doelen worden bereikt

Onze oplossing

Ontwikkeling van vaardigheden op basis van scherpe vraagstelling en facilitatie

Tijdens dit programma voor de ontwikkeling van facilitatie vaardigheden, versterken de deelnemers  hun vermogen om groepen en individuen te begeleiden. Het doel is om bedrijfs problemen op te lossen door middel van Kepner-Tregoe processen voor Situatie Beoordeling, Probleem Analyse, Besluitvormings Analyse en Potentiële Probleem Analyse en Potentiële Opportuniteiten Analyse.

Door een rolmodel te zijn, ontwikkelen de deelnemers de vaardigheid om anderen te begeleiden in typische faciliatie settings. Ze bouwen daarbij cross-functionele teams die de inhoudelijke kennis hebben om sneller tot oplossingen te komen. Deelnemers leren moeilijke situaties helder in kaart te brengen, verantwoordelijkheden toe te wijzen, en anderen aan te moedigen het gevolgde proces te vertrouwen. Het doel is om verder te denken dan de directe oorzaak of oplossing, zodat ook nog verder gaande oplossingen kunnen worden ingezet.

“Als KT processen worden gevolgd, heeft executive management niet alle inhoudelijke details nodig. Vaak is het genoeg te weten dat er een proces werd gevolgd."

In deze workshop zullen de deelnemers de volgende proces stappen leren:

Bereid voor: Definieren van de scope, verduidelijken van de zaken die opgelost moeten worden, bepalen van doelstellingen en beperkingen, zorgdragen voor de juiste betrokkenheid van mensen en het logistiek plannen van de facilitatie sessie.

Faciliteer: Starten en leiden van de meeting met behulp van het KT proces. Facilitators zorgen ervoor dat het denken zichtbaar blijft en iedereen gefocussed is op de analyse.

Volg op: Documenteren en bewaken van de voortgang en het definieren van actieplannen.

Leid de groep: Stimuleren van effectieve samenwerking door het creëren van een open sfeer en het aanpakken van disfunctioneel gedrag.

KT Faciltator model

 

Neem contact met ons op om te verkennen hoe deze oplossing voor u, uw team en uw organisatie kan helpen.