Kepner-Tregoe's hulp bij acute problemen

De angel uit emotioneel geladen sfeer - KT proces facilitatie

Gespannen, emotioneel geladen situaties komen vaak voorMisschien moet u een niet-werkende dienst herstellen voor een klant, of moet u de oorzaak vinden van een geëscaleerd probleem. Wellicht moet u een reactie formuleren op een bedreigende situatie. Waarschijnlijk moet u tot al deze dingen in staat zijn, wanneer een groot incident toeslaat. In die gevallen is leiderschap van groot belang.

KT helpt je om vakkundig en snel dat scherp te krijgen waar het precies om draait. Terwijl het management en de experts zich vooral kunnen richten op de inhoud van een vraagstuk, zorgt de facilitator voor het proces. Hij zorgt voor de voortgang, het oplossen van obstakels en houdt het overzicht door gebruik van gestructureerde methoden.

 

De facilitator brengt de situatie helder in kaart, creëert betrokkenheid en verbinding, maakt onderscheid tussen feiten, gevoelens en meningen, bereikt consensus en motiveert. Juist hierdoor is de KT facilitator in staat om effectief samen te werken aan een duurzame oplossing van het vraagstuk.

Heeft u accute hulp nodig, neem contact met ons op en bel onze "hot line": +31 575 568710 of mail: kt-nederland@kepner-tregoe.com

KT Proces Faclitatie model

De analyse leiden we met onze robuuste en bewezen denkprocessen. De facilitatie zelf volgt ook een aantal stappen:

Bereid voor – Creëer een gemeenschappelijk inzicht

 • Bepaal de scope: wat is de huidige situatie, wat dient er worden bereikt, welke beperkingen hebben we mee te maken?
 • Bepalen wiens hulp nodig is
 • Bepalen van tijdspad
 • Plannen activiteiten
Faciliteer – Leid de analyse
 
 • Verduidelijk aandachtspunten en bepaal prioriteit
 • Vind de oorzaak door:
  • Feitelijke informatie over het probleemt verzamelen (IS – IS NIET)
  • Identificeren welke informatie mist
  • Ontwikkelen en evalueren van hypotheses tegen de feiten
  • Noteren van aannames
 • Ontwikkelen van actie plan voor vervolgstappen (verifieren van missende informatie)
 

Volg op – Ervoor zorgen dat zaken uitgevoerd worden

 • Bijhouden van voortgang met de actie lijst
 • Communiceren van de status naar de stakeholders
 • Bepalen wanneer de volgen iteratieslag plaatsvindt
 • Bepalen van verdere benodigde ondersteuning

De KT Facilitator leidt de groep en stimuleert de effectieve samenwerking, op weg naar resultaat.

 

Heeft u accute hulp nodig, neem contact met ons op en bel onze "hot line": +31 575 568710 of mail: kt-nederland@kepner-tregoe.com

 

Wilt u zelf leren faciliteren? Bekijk dan ons training KT Proces Faciliator (open inschrijving en in-company mogelijk)