Project Proces verbetering

Combineer praktisch en effectief

De processen binnen organisaties voor authorisatie, afbakening, planning, en implementatie van projecten zijn nog te vaak hindernissen dan hulpmiddelen bij de inspanningen van de project teams.

Door deze te identificeren en een gezamelijk, effectief en schaalbaar project management proces op te zetten dat de 'best practices' benut, kan uw organisatie projecten enerzijds beter definiëren en plannen. Anderzijds helpt het om problemen tijdens uitvoering voor te zijn en een reactie gereed te hebben. De neuzen dezelfde richting op, met een gezamelijke aanpak en taal.

Behaalde resultaten

  • Versnelling van de time-to-market van nieuwe producten met 20% door een herontwerp van het New Product Development (NPD) proces

 

Onze oplossingen

Het ontwikkelen van een project cultuur

We werken samen om bestaande project management processen en cultuur te begrijpen en in kaart te brengen en zodoende zwakke plekken te identificeren. Vervolgens kan een 'lean', snellere en effectievere aanpak bepaald en ingevoerd worden.

We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en coachen van project managers in dit nieuwe proces om gewenste gedragsverandering en verbeterde projectprestaties te bereiken.

Neem contact op voor meer informatie