Project Portfolio Ontwikkeling

Prioriteer en boek resultaat

Een optimaal project portfolio kan worden verkregen door een selectieproces voor projecten en programma's op te zetten, gebaseerd op relevante criteria voor strategische en operationele doelen. Hierdoor is de organisatie in staat om een theoretische strategie te vertalen naar practische realiteit en een toekomstige gewenste situatie te realiseren.

Behaalde resultaten

  • Thomson Tubes: “111 projecten in twee in plaats van drie weken”
  • Sara Lee: Zes belangrijke nieuwe producten gelanceerd met een dramatische verbetering in de 'first-time-right' kwaliteit
  • Lockheed Martin: Verbeterde kosten beheersing van een gemiddeld tekort van $120,000 naar een overschot van $90,000


Onze Oplossingen

Koppel initiatieven aan doelstellingen

We helpen bij het ontwikkelen van een Optimaal Project Portfolio (OPP) - een gebalanceerd portfolio van projecten dat de realisatie van de strategische doelen ondersteund.

We faciliteren het management team bij het formuleren van heldere, meetbare strategische en financiële doelstellingen, zodat ieder nieuw project idee duidelijk kan worden geprioriteerd, en een gefaseerd implementatieplan voor de gewenste transformatie kan worden opgesteld.

In dit implementatieplan zal rekening worden gehouden met de aanwezige beperkingen van middelen op financieel en menselijk vlak. Bovendien zal energie en aandacht uitgaan naar die projecten die het bereiken van de strategische doelen het meest bepalen.


Neem contact op met KT