Portfolio Management/Project Office Installatie

Meer grip op uw Projecten Porfolio

Effectief Project Portfolio Management verzekert dat beperkte middelen en capaciteit continu op de meest effectieve en efficiënte wijze worden ingezet, waardoor méér bereikt kan worden, met minder.

Het zorgt ervoor dat medewerkers aan de juiste projecten werken en dat afhankelijkheden en conflicten met betrekking tot middelen zichtbaar worden. Het management team heeft inzicht in de voortgang van individuele projecten zodat het gehele portfolio op koers blijft. 

Behaalde resultaten

  • Thomson Tubes: “111 projecten in twee in plaats van drie weken”
  • Sara Lee: Zes belangrijke nieuwe producten gelanceerd met een dramatische verbetering in de 'first-time-right' kwaliteit
  • Lockheed Martin: Verbeterde kosten beheersing van een gemiddeld tekort van $120,000 naar een overschot van $90,000

 

Onze Oplossingen

De juiste dingen, juist doen

We ontwikkelen gezamelijk een geschikte bestuursstructuur voor een effectief project management dat werkt in uw organisatie. We helpen bij het borgen van Portfolio Management processen, de definitie van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, en het bereiken van de gewenste verandering van gedrag benodigd voor succes.

Door het kiezen van een strategische en organisatorische kijk op projectmatig werken, weten onze klanten enorme verbeteringen te bereiken op belangrijke aandachtsgebieden. Hieronder vallen: omzet, winst, kosten, cash flow, ROI, merkwaarde, klanttevredenheid, time-to-market, innovatie, efficientie, output, en kwaliteit.

Wij werken samen met u op verschillende manieren:
  • Het identificeren, afbakenen en prioritiseren van de uit te voeren programma's en projecten om de belangrijkste strategische en operationele doelen te bereiken. Het resultaat is een gebalanceerd portfolio van projecten dat focus heeft en effectief is.
  • Het installeren van een Project Management Office (PMO) om overzicht te houden over projecten en programma's, het aantal en soort projecten in het portfolio te bewaken, benutting van middelen te monitoren en ondersteuning te bieden aan lopende projecten.
  • Het verzorgen van monitoring en rapportage mechanismes ter ondersteuning van management besluitvorming en ter bevordering van project prestaties.
  • Het faciliteren van probleemoplossing wanneer projecten of programma's bedreigd worden of wanneer strakke planningen gevaar lopen of andere omstandigheden die intensieve coördinatie, risico analyse, of andere acties benodigen.
  • Het evalueren van huidige project-capaciteiten en het ontwikkelen van training, ondersteuning en/of proces verbeterprogramma's die zwaktes en ontwikkelgebieden adresseren.

Neem contact op om te verkennen hoe dit voor u, uw team of organisatie een oplossing kan bieden.