Managen van mensen in projecten

Projecten worden geleid door mensen, niet door software

Het Managen van Mensen in Projecten (hoe houd u de kikkers in de kruiwagen?)  biedt een gerichte, rationele methode voor het verbeteren van de prestaties van projectmanagers en projectleden. Het draait hierbij om wie, wanneer en hoe te betrekken in projecten, waarbij aandacht uitgaat naar het stellen van verwachtingen, het volgen en analyseren van prestaties en het geven van feedback.

Behaalde resultaten

 • Zorgen dat mensen bijdragen aan projecten, onafhankelijk van formele rapportage-lijnen
 • Analyse uitvoeren van situaties waarin de prestaties achterblijven en een geschikte aanpak bepalen
 • Het identificeren van succes en faalfactoren van projecten
 • Verbetering van project resultaten
 • Motiveren van mensen om bij te dragen aan projecten
   

Onze Oplossingen

In projecten, zijn mensen en proces de voorwaarde voor succes

Onze benadering is gestoeld op een gedrags-model dat helpt bij het begrijpen en beïnvloeden van gedrag in organisaties en daarbij het succes van projecten structureel verbetert.

Project Management

We ontwikkelen uw project management vermogen met betrekking tot project definitie, planning en implementatie en onderliggende stappen. Project Management communicatie draait om het belang van het verzamelen en delen van informatie, het verkrijgen van begrip en het ontwikkelen van draagvlak.

Project Performance Systeem Model

Het krachtige performance systeem model biedt houvast bij het evalueren en ontwikkelen van een ondersteunende project omgeving. Het model heeft vijf componenten:

 • Situatie: De directe project context waarin projectleden werken.
 • Performer: De persoon of groep die verwacht wordt te presteren in het project.
 • Respons: Het specifieke gedrag of actie van project deelnemers.
 • Consequentie: De gevolgen van het gedrag die de kans op herhaling vergroten of verkleinen.
 • Feedback: De informatie die een project deelnemer krijgt over de prestaties in relatie tot de stelde verwachtingen. Deze helpt om het gedrag te behouden of aan te passen.
Managing Involvement®

Een kritisch aspect van het verbeteren van project prestaties draait om het betrekken van mensen. Bij Kepner-Tregoe Managing Involvement draait het om wie te betrekken en hoe, bij het definiëren, plannen en implementeren van projecten.

We creëren het vermogen

Ons doel is om het gewenste vermogen binnen uw organisatie te creëren, echter dit wordt niet bereikt door training alleen. Acceptatie is de voorwaarde voor resultaat. Dat is waarom we samenwerken om de Return on Investment (ROI) van de investering in de organisatie maximaal te krijgen:

 • Verduidelijken van ontwikkeldoelstellingen en de relatie met business resultaten
 • Het identificeren van aandachtsgebieden voor ontwikkeling en hoe de nieuwe vaardigheden toegepast dienen te worden in de organisatie
 • Hulp bij het vaststellen van kritische omgevingseigenschappen die de ontwikkeling steunen of afremmen
 • Ondersteuning voor en na de training en on-job coaching  om te verzekeren dat de vertaling van vaardigheden naar de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk plaatsvindt.

Wilt u de ROI maximaliseren? Lees meer over ons Resultaat-model

Wordt aangeboden als een workshop buiten Nederland. Neem contact met ons op voor data en locaties.