Project Office

Projecten: de sleutel tot verandering

Projecten zijn voor onze klanten het mechanisme om verandering te bewerkstelligen: van het implementeren van een nieuwe strategie tot het aanjagen van continue verbetering. Effectief Project Management kan het verschil betekenen tussen zakelijk succes en falen.

Kepner-Tregoe's aanpak voor het leiden van projecten zorgt voor een aangetoonde significante verbetering van doorlooptijd, kosten en resultaten. We helpen onze klanten projecten af te stemmen op de strategische doelen en beschikbare middelen, en vervolgens project managers te ontwikkelen die zorg kunnen dragen voor een gedegen planning en soepele uitvoering.

 

Onze oplossingen


Portfolio management / Project office inrichting

Effectief project portfolio management zorgt ervoor dat schaarse middelen continu op de meeste effectieve en efficiënte wijze worden ingezet, zodat je meer kan doen met minder.

Project portfolio ontwikkeling

Een optimaal project portfolio wordt verkregen door een project en programma selectieproces te ontwikkelen gebaseerd op relevante criteria die strategische en operationele doelstellingen ondersteunen. Hiermee wordt een theoretische strategie werkelijkheid en brengt het de organisatie waar het heen wil.

Project management

Projecten zijn er in alle maten, soorten, vormen en mate van complexiteit. Organisaties wereldwijd gebruiken onze Project Management aanpak om zich te verzekeren dat deze projecten op tijd, binnen budget en met de gewenste resultaten worden opgeleverd. Ons schaalbaar proces zorgt voor de noodzakelijke structuur voor planning en management en is tegelijk flexibel om aan te sluiten bij de scope en behoeften van een project.

Managen van personen in projecten

Het 'managen van personen in projecten' omvat een rationele, gerichte methode voor het verbeteren van de prestaties van projectmanagers en zij die voor en met hen werken. Je leert wie te betrekken in projecten—en wanneer en hoe ze te benutten. Andere onderwerpen zijn hoe verwachtingen te stellen, prestaties te volgen en analyseren en feedback te geven.

Project procesverbetering

Nog te vaak hinderen in plaats van helpen de processen voor project authorisatie, definitie, planning en uitvoering de inspanningen van projectteams.

Cloud-gebaseerd portfolio management

Portfolio Manager (powered by KT) is een 'nieuwe generatie' online Project & Portfolio Management platform dat helpt om het KT Project Management proces in de organisatie te verankeren. Daarnaast biedt het het management inzichtelijkheid over de prestaties van projecten en programma's en zo houvast bij het op de rails houden van het strategische portfolio.

 

Gerelateerde content

Versnelde introductie van nieuwe producten van
20%
FujiFilm

De snelheid van nieuw "product-to-market" van FFEIs (FujiFilm Electronic Imaging) verbeterd met 20%

Kepner-Tregoe speelde een belangrijke rol in de uitvoerings fase van ons project. Met meer dan 230 afzonderlijke initiatieven, was project-en resourceplanning een lastige taak. Het KT Team heeft ons geholpen een gestructureerd, logisch programma op te zetten voor het managen van de project uitvoering.

Ron Henley, Vice President of Operations and Project Sponsor
Boral Brick