Business Process Improvement

Maakt u van elke dag uw beste dag?

Processen spelen een cruciale rol in het succes van de organisatie - verbeteringen in bedrijfsprocessen, verbeteren de prestaties van de organisatie. Processen zijn de manier waarop het werk wordt gedaan (of niet wordt gedaan).

De Kepner-Tregoe BPI aanpak helpt een organisatie de oorzaken te doorgronden waardoor uw belangrijkste activiteiten onder de maat presteren en welke processen belemmerend werken voor de effectieve uitvoering van uw strategie. Succes kan gemeten worden in een betere kwaliteit, tijdigheid, efficiëntie, kosten, en de cyclus-tijd.

Behaalde resultaten

  • Samenvoeging van drie regionale serviceprocessen in één wereldwijd proces
  • Optimalisatie van het conversie proces om het concurrentievoordeel te vergroten voor een productie locatie
  • Verbetering van de customer support cycle-time en het klanttevredenheid niveau van een premium smartphone producent


Onze oplossing

Verbeter “hoe het werk gedaan wordt”

De KT BPI benadering is gebaseerd op het uitgangspunt dat procesverbetering wordt gedreven door strategische en operationele prioriteiten. Procesverbeteringen zouden moeten worden gedreven door de strategische organisatie doelen. Wij werken samen met klanten om de belangrijkste processen te identificeren die verbetering behoeven. Wij zorgen ervoor dat het BPI-project duidelijk gestructureerd is en doelen nauwkeurig zijn gedefinieerd.

Verbetering wordt bereikt door:

  • Definiëren van het proces (hoe het werk nu wordt gedaan)
  • Het meten van procesprestaties (de nulmeting)
  • Stabiliseren van het proces (het verwijderen van variatie)
  • Verbetering van het proces (hoe het werk moet worden gedaan)
  • Zorgen dat proces wordt gehandhaafd door middel van beheer en rapportage

Zodra een proces is verbeterd, wordt het ingericht voor continue verbetering. De Kepner-Tregoe Problem Solving en Decision Making en Project Management benaderingen helpen de structuur van een BPI-project te ondersteunen. Deze methodologieën, in combinatie met process mapping, functionele organigrammen, proces analyse, en het gebruik van proces indicatoren en controles zorgen voor een zeer effectieve methode voor het verbeteren van de manier waarop het werk wordt gedaan.