KT Proces Facilitator Ontwikkeling

Train mensen om anderen te begeleiden

Het Kepner-Tregoe Proces Facilitator programma voorziet in het het leiderschap dat nodig is voor facilitatie sessies waar gebruik wordt gemaakt van KT processen. Facilitators krijgen daarvoor het complete overzicht en inzicht in de KT processen, ideeën en tools. Als gecertificeerde KT proces facilitator begeleidt je collega's in het oplossen van moeilijke problemen, het maken van lastige keuzes, het stellen van prioriteiten en het vooruit plannen van activiteiten.

De toegevoegde waarde voor uw organisatie

  • Het toevoegen van geavanceerde procesvaardigheden toe aan uw teams
  • Het uitbreiden en stimuleren van het gebruik van proces door ondersteuning met facilitatie
  • Het verbeteren van probleemoplossingen door middel van teamwork
  • Het formaliseren van het gebruik van KT-processen zodat organisatorische doelen worden bereikt

Onze oplossing

Ontwikkeling van vaardigheden op basis van scherpe vraagstelling en facilitatie

Tijdens dit programma voor de ontwikkeling van facilitatie vaardigheden, versterken de deelnemers hun vermogen om groepen en individuen te begeleiden. Het doel is om business problemen op te lossen door middel van Kepner-Tregoe processen voor Situatie Beoordeling, Probleem Analyse, Besluitvormings Analyse en Potentiële Probleem Analyse en Potentiële Opportuniteiten Analyse.

Door een rolmodel te zijn, ontwikkelen de deelnemers de vaardigheid om anderen te begeleiden in typische facilitatie settings. Ze bouwen daarbij cross-functionele teams die de inhoudelijke kennis hebben om sneller tot oplossingen te komen. Deelnemers leren moeilijke situaties helder in kaart te brengen, verantwoordelijkheden toe te wijzen, en anderen aan te moedigen het gevolgde proces te vertrouwen. Het doel is om verder te denken dan de directe oorzaak of oplossing, zodat ook nog verder gaande oplossingen kunnen worden ingezet.

“Als KT processen worden gevolgd, heeft executive management niet alle inhoudelijke details nodig. Vaak is het genoeg te weten dat er een proces werd gevolgd."

Neem contact met ons op om te verkennen hoe deze oplossing voor u, uw team en uw organisatie kan helpen.

We creëren het vermogen

Ons doel is om het gewenste vermogen te creëren binnen uw organisatie. Dit wordt echter niet bereikt door training alleen. Acceptatie is de voorwaarde voor resultaat. Dat is waarom we samenwerken om de ROI van de investering in de organisatie maximaal te krijgen:

  • Verduidelijken van ontwikkeldoelstellingen en de relatie met bedrijfsresultaten
  • Het identificeren van aandachtsgebieden voor ontwikkeling en hoe de nieuwe vaardigheden toegepast dienen te worden in de organisatie
  • Hulp bij het vaststellen van kritische omgevingseigenschappen die de ontwikkeling steunen of afremmen
  • Ondersteuning voor en na de training en coaching on-job om te verzekeren dat de vertaling van vaardigheden naar de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk plaatsvindt.

Wilt u de ROI maximaliseren? Lees meer over ons Resultaat Model

Wordt aangeboden als een workshop. Ga naar de workshop sectie voor data en locaties.