Strategie formulering en implementatie

Zorgen voor focus en afstemming

We helpen het top management bij het definiëren van een strategische visie die is verankerd in de waarden en normen van de organisatie. Ons onderscheidende voordeel komt uit het gebruik van een rigoreus, analytisch proces voor het verkennen en beschouwen van de strategische opties, terwijl we met u samenwerken aan het plannen en uitvoeren van de strategie. Deze aanpak resulteert in een duidelijke en specifieke strategie met een sterk gevoel van betrokkenheid en een focus op operationele besluitvorming. 

Behaalde resultaten

  • Een organisatie brede startegie die is ontwikkeld voor de haven van San Diego (een grote logistieke organisatie) voor het verhogen van de productiviteit, en het nemen van juiste financiële beslissingen, waarbij ook de vaardigheden voor het nemen van strategische besluiten op senior leadership nivo is verankerd.
  • Ontwikkel een visie voor een "klanten service van wereld-klasse" voor een leidende smartphone producent en laat de hele organisatie deze visie omarmen.
  • Ondersteuning van een grote life science organisatie bij het herzien van hun landen strategie. Als resultaat was deze organisatie in staat te reageren op nieuwe vormen van concurrentie in de generieke geneesmiddelen en de bijbehorende activiteiten en werkzaamheden daarop aan te passen.
  • Ondersteuning van een grote producent van wenskaarten (Hallmark) bij het formuleren en implementeren van hun wereldwijde strategie. Positioneren van de organisatie om gelijktijdig de malaise in de wereldmarkt en de uitrol van senior leadership ontwikkelprogramma's voor het ondersteunen van de strategie aan te pakken.

Onze oplossingen

Concurrerende kracht begint bij strategie

Het formulieren van een strategie is een kunst en een vak. Het vereist zowel creatief als logisch denken gecombineerd met een vlekkeloze uitvoering. Om competatief te blijven, moet de strategie van een organisatie worden geformuleerd, getest en uitgedaagd en constant worden bijgehouden.

Ons strategie model met vijf fases voorziet in een raamwerk voor alle soorten strategische initiatieven. Het model kan worden begonnen in elke fase, afhankelijke van de behoefte van de organisatie. Kepner-Tregoe strategie consultants zijn beschikbaar voor een audit en het stellen van een diagnose over de gezondheidstoestand van de strategie van een organisatie in elk van de fases, waarbij de gebieden waar de grootste winst kan worden behaald worden blootgelegd.

Het begin: Verwerf de strategische informatie

Het formuleren van een strategie begint met het verzamelen van strategische informatie en analyse van markten, concurrentie, technologie en prestaties uit het verleden. Dit geeft de basis informatie voor strategische besluitvorming, een gemeenschappelijke visie voor de toekomst en een profiel van de omgeving waarin strategische keuzes moeten worden gemaakt.

Bepaal de drijvende krachten (Determine Driving Force®)

Een van de basis keuzes in het formuleren van een strategie is het bepalen van de drijvende kracht. We bedachten dit cruciale strategieconcept meer dan 30 jaar geleden om te beschrijven welke producten en service een organisatie wel en niet gaat aanbieden, en welke markten er wel en niet bediend gaan worden.

Formuleer de strategie

Kepner-Tregoe werkt samen met uw executive team door het verwerken van antwoorden op vragen die het raamwerk van de strategie moeten vormen.

Als leadership teams werken aan de lastige keuzes binnen een gestructureerd raamwerk, dan helpt het formuleren van een strategie bij het bepalen van een visie over het doel van de organisatie en wat er voor nodig is om daar te komen. Maar tot het moment waarop een strategie wordt geïmplementeerd, zijn het slechts gedachten en ideeën - geen akties.

Strategie implementatie

Hoewel er veel consultants zijn die kunnen helpen bij het formuleren van een strategie, ligt onze expertise in het creëren van een strategie die uitvoerbaar is. Daarbij ondersteunen we u bij het succesvol uitvoeren van de strategie, waarbij strategische initiatieven de visie omzetten in de praktijk.

We helpen u bij het omvormen van uw organisatie. Het zal een aktie georiënteerde onderneming worden. U zult de intiatieven moeten identificeren en prioriteren die de strategische visie van het bedrijf ondersteunen, waarbij er resultaten uit projecten en intiatieven komen die op tijd en binnen budget zijn.

Implementatie vindt plaats als strategische intiatieven worden omgezet in resultaten. Om dit effectief te kunnen doen, helpen we u bij het optimaal laten presteren van gerelateerde projeecten, ter voorkoming van bekende valkuilen in strategische projecten, wardoor u de concurerende voorsprong kunt opbouwen en behouden.

Door vaardigheids ontwikkeling en ondersteuning bij de toepassing daarvan, voorziet onze project management methode in een gemeenschappelijke taal en process. Dit wordt de draaggolf voor het plannen, organiseren, documenteren en controleren van de realisatie van projecten die nodig zijn om de strategie snel en effectief te implementeren. Dit vergroot de mogelijkheden van een organisatie om over de grenzen van afdelingen te werken.

Voor strategie implementatie: zie onze suite van services die worden aangeboden in Project Office.