Faciliteren van strategische issues en besluiten

Uw organisatie kan de moeilijkste issues oplossen - we zullen u laten zien hoe

De Kepner-Tregoe facilitator voorziet in onpartijdig leiderschap en diepgaande expertise door gebruik te maken van data-gedreven processen. Het team wat als taak heeft een issue op te lossen wordt begeleid door het gebruik van op logica gebaseerde vragen. De facilitator helpt het team bij het verzamelen, organiseren, analyseren en vastleggen van informatie. Door het bewaren van de objectiviteit ten aanzien van een issue, leert het team beter samen te werken als groep en daardoor gefocussed te blijven op het vinden van de beste uitkomsten.

Issues die het meeste baat hebben bij een facilitatie hebben typisch de volgende karakteristieken:

 • Grote financiële impact
 • Grote zichtbaarheid
 • Groot risico op conflicten
 • Tijdskritische factoren

Behaalde resultaten

 • Los een kwaliteits issue op ter waarde van 2.8 miljoen Euro  meer lezen...
 • Kies een ontwerp voor een $10 miljoen kostend systeem voor behandeling van afvalwater
 • Voeg afdelingen in een juist gefuseerd bedrijjf op een effectieve en efficiënte manier samen

 

Issue Resolution Facilitatie

Doorbreek de cyclus van verlamming in de besluitvorming

Kepner-Tregoe facilitatie stelt uw organisatie in staat om:

 • tastbare resultaten te bereiken door een gestructureerde aanpak
 • versneld begrip te krijgen over complexe situaties, problemen en besluiten
 • een duidelijke pad te belopen voor het oplossen van een issue, het nemen van een besluit of het identificeren welke aanvullende informatie nodig is om tot een oplossing te komen.

Het "live" toepassen van de rationele KT processen kan het best worden beschreven als hoog-energetisch, waarbij alle data aan de tand wordt gevoeld en er doelmatig en doeltreffend voor allen naar een resultaat wordt gewerkt. Een expert facilitatie laat de effectiviteit en efficiëntie in het aanpakken van een kritisch issue fors toenemen, terwijl er actief gezocht wordt naar bijdrage en betrokkenheid van alle deelnemers. Daarbij wordt niet alleen het probleem opgelost of het besluit genomen, maar ook wordt verder gekeken dan de oplossing wat kan worden gebruikt bij het aanpakken van vergelijkbare issues.

Er zijn vier stappen in een facilitatie:

 • Bereid de sessie voor: De facilitator bepaalt de scope en verduidelijkt het issue wat moet worden opgelost, waarbij er doelen en grenzen gesteld worden terwijl de juiste mensen erbij worden betrokken en de logistiek van de sessie geregeld wordt.
 • Faciliteer: De facilitator begint en leidt de vergadering waarbij gebruik wordt gemaakt van het Kepner-Tregoe proces om er zeker van te zijn dat de focus van alle deelnemers op de analyse gericht is. Het toegepaste proces is ten alle tijde zichtbaar gedurende de facilitatie, door het gebruik van whiteboards, flip charts of het projecteren van een computer beeldscherm
 • Volg de sessie op: De facilitator documenteert de voortgang en definieert de vervolg akties.
 • Leid de groep: Door het bouwen van een groep die gericht is op het leveren van een bijdrage en het managen van niet productief gedrag. Daarmee stimuleert de facilitator een effectieve bijdrage.

Neem contact met ons op om te verkennen hoe deze oplossing in uw organisatie kan passen.