Service strategie formulering en implementatie

Een strategie werkt het beste als hij van uw eigen mensen komt

Als de service organisatie in lijn wordt gebracht met de strategie van uw bedrijf, dan heeft u een duidelijk geformuleerde en gecommuniceerde visie op klantenservice nodig. Wij helpen de service support organisaties bij het ontwikkelen van een service groei strategie en een op data gebaseerde prioriteitstelling van klanten en diensten samen met een enorme begripsverbetering over de eigen service catalogus.

De strategie van een bedrijf moet het eigendom zijn van de leiders van een organisatie (niet de consultant). Daarom gebruiken wij een faciliterende benadering. Daaruit komt solide besluitvorming voort terwijl de cruciale buy-in ontstaat die nodig is voor een effectieve uitvoering.

Waarde voor uw organisatie

  • Geef uw besluitvorming vorm door de elementen die onderdeel uit maken van uw service omgeving beter te begrijpen
  • Bepaal en stel prioriteiten in de service categoriën waarmee u invulling geeft aan de belangrijkste behoefte van uw klanten
  • Identificeer hoe u wilt gaan overwinnen (hoe maakt u als organisatie het verschil?)
  • Focus uw mensen en middelen, maximaliseer de waarde toevoeging voor klanten en de organisatie
  • Bouw een plan voor het uitvoeren van uw strategie en meet de resultaten

Organisaties die eerder een klantgerichte herschikking van de structuur, processen en vaardigheden hebben ondergaan, hebben in het eerste jaar een 30% groei in de omzet uit diensten ervaren.

Onze oplossing

Stuur veranderingen en afstemming

Fase 1: Leg de basis voor uw strategie. Een uitgebreide beschrijving van uw organisatie en de marktomgeving wordt ons uitgangspunt.

Fase 2: Creër consensus over de toekomst van uw service organisatie. Iedereen heeft een visie nodig over de aard en richting van uw service organisatie. Iedereen heeft buy-in nodig.

Fase 3: Zet de strategische plannen om in concrete acties door het ontwikkelen van een master plan. Samen maken we een lijst van akties, middelen en mensen met een daarbij horende tijdslijn om het plan werkelijkheid te laten worden.

Fase 4: Uitvoering. Managen van veranderingen. Adresseer kritische situaties. Flexibiliteit is de sleutel hier.

Fase 5: Pas de strategie aan zodat de realiteit van vandaag wordt weerspiegeld. Monitor de voortgang en maak de aanpassingen die nodig zijn. U heeft nu de instrumenten in handen om dit zelf te doen.

Neem contact op met KT