Service Proces Verbetering

Verbeter de kern processen voor het bereiken van werkelijk toegevoegde waarde bij klanten

De KT benadering voor Service Proces Verbetering toont de tekortkomingen in uw huidige processen aan. We zullen aandacht geven aan die "witte vlekken", de raakvlakken tussen functies en teams waar processen de neiging hebben niet goed te functioneren. Daarbij werken we samen met uw team bij het ontwerpen (of zo mogelijk aanpassen) van de wijze waarop u service levert zodanig dat dit past bij uw strategische en operationele doelen terwijl er een doorlopende proces meet- en managment systeem wordt aangebracht.

Behaalde resultaten

  • Drie regionale service processen samenbrengen in één enkel wereldwijd proces
  • Verbetering van de doorlooptijd van de klantenservice en klantentevredenheid bij een vooraanstaande producent van smart-phones. 
     

Onze oplossing

Dring door tot de kern van betrouwbare en kwalitatieve service verlening

Het verbeteren van business processen is een proces op zichzelf. De Kepner-Tregoe oplossing voor het verbeteren van Service Procesen is een zeer robuste en bewezen aanpak voor:

  • het begrijpen van de actuele tekortkomingen en kansen voor verbeteringen
  • het ontwerpen van een nieuw process dat is afgestemd op de strategische en operationele doelen
  • het voorzien in de juiste hoeveelheid details voor een effectieve en efficiënte praktische toepassing
  • het meten van proces prestaties gedurende het gehele proces
  • het begrijpen wat nodig is voor het realiseren van gedragsverandering, maar ook de wijzigingen die nodig zijn in software en andere systemen

Als eenmaal een proces is verbeterd, dan is het ingericht voor continue verbetering. De Kepner-Tregoe benadering voor het oplossen van aandachtspunten en het uitvoeren van projecten helpt bij het structureren van een verbeterproject. Deze methodieken, gecombineerd met proces mapping, het maken van functionele flowcharts, proces analyse en het gebruik van proces meet- en controle punten levert een zeer effectieve methode voor het verbeteren van de wijze waarop het werk geklaard wordt.

Neem voor meer informatie contact met ons op.