Een Service Organisatie Assessment

Effectiviteit en efficiëntie - de sleutel tot superieure service prestaties service performance

Wij begrijpen de complexiteit van het op hoog nivo leveren van consistente service en support dienstverlening. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de Customer-Lifetime-Value. Ons Service Value Management model legt de aandacht op de zes belangrijkste elementen:

  • Strategie en Cultuur
  • Monitor en Control
  • Service Processen
  • People Customer Service en IT
  • Tools/Software
  • Organisatie

Het toepasen van dit raamwerk voor diagnose op uw service organisatie geeft inzicht op verbeter potentieel waarmee zichtbaar wordt wat het logische raamwerk is voor het vaststellen van de aktiies die nodig zijn voor het vergroten van Customer-Lifetime-Value.

De waarde voor uw organisatie

De Kepner-Tregoe Service Organisatie Assessment geeft inzicht in de belangrijkste elementen van  Customer-Lifetime-Value. Samen met u brengen we eenduidigheid in uw strategie, processen, mensen en systemen waardoor u kunt omgaan met de aanzienlijke uitdagingen en kansen die verbonden zijn aan veranderingen.  Het aanpakken van de juiste parameters creërt de maximale positieve impact op uw service inkomsten en de daarmee gepaard gaande kosten.


Onze oplossing

Begrijp - Stel prioriteiten - Uitvoering

Analyze: We voeren een “health check” uit op uw service omgeving. De waargenomen sterke en zwakke punten geven ons een startpunt van waaruit gewerkt wordt.

Ontwerp: Vervolgens creëren we een modulaire oplossing die een direct gevolg heeft op uw strategie en financiën. ROI is hier de drijfveer, waarbij een sterke business case wordt gebouwd voor de beoogde verbeteringen.

Uitvoering: Implementeer deze verbeteringen met uw eigen team en onze project management vaardigheden en processen.  

Documenteer: We zullen niet alleen de voortgang in de gaten houden, we zijn er ook om met u de resultaten te beoordelen, documenteren en analyseren.

Borging: Als u eenmaal succes geproefd heeft, bouw er dan op verder. Onze programma's identificeren mogelijkheden voor continue verbeteringen en toenemende prestaties.

KT Service Value Management (SVM) Model

 

 

De ingrediënten van Customer Lifetime Value (CLV)

 

Neem contact met ons om meer te ontdekken.

 

Gerelateerde content

Improving Skills and Process. Survey.

Hoe staat u er voor?

 

Health check:
Verbeteren van vaardigehden en processen.
Doe de snelle survey en
vind uit waar uw
organisatie staat.