Proces Facilitatie

Haal de angel uit emotioneel geladen sfeer

Gespannen, emotioneel geladen situaties komen vaak voor. Misschien moet u een niet-werkende dienst herstellen voor een klant, of moet u de oorzaak vinden van een geëscaleerd probleem. Wellicht moet u een reactie formuleren op een bedreigende situatie. Waarschijnlijk moet u tot al deze dingen in staat zijn, wanneer een groot incident toeslaat. In die gevallen is leiderschap van groot belang.

De KT Proces Facilitator biedt u een omgeving waar u facilitatie vaardigheden in tal van situaties kunt leren en oefenen. Via rollenspellen (de typische gespannen en onder druk staande situatie nabootsend), leert u om anderen te leiden. Het proces biedt ook hulp voor het bouwen van cross-functionele teams, waardoor de probleemoplossing versneld kan worden door de samengebrachte expertise.

Logistieke planning helpt ervoor te zorgen dat de juiste mensen in elke situatie betrokken zullen worden. Nu u weet hoe u het denken op de analyse gericht moet houden, creërt u een participatief milieu dat oplossingen genereert.

Waarde voor de organisatie

De KT Proces Facilitator vermindert de tijd van herstel van grote incidenten. Het stimuleert helder denken in een complex, emotioneel geladen omgeving. Het vermindert ook de tijd die nodig is voor de taak, reduceert het aantal betrokken mensen en stelt personen in staat groepen te leiden met behulp van de KT proces gereedschappen voor het oplossen van problemen.

 

KT Proces Facilitator

Bereidt u voor om te presteren onder druk

In deze workshop zullen de deelnemers de volgende proces stappen leren:

Bereid voor: Definieren van de scope, verduidelijken van de zaken die opgelost moeten worden, bepalen van doelstellingen en beperkingen, zorgdragen voor de juiste betrokkenheid van mensen en het logistiek plannen van de facilitatie sessie.

Faciliteer: Starten en leiden van de meeting met behulp van het KT proces. Facilitators zorgen ervoor dat het denken zichtbaar blijft en iedereen gefocussed is op de analyse.

Volg op: Documenteren en bewaken van de voortgang en het definieren van actieplannen.

Leid de groep: Stimuleren van effectieve samenwerking door het creëren van een open sfeer en het aanpakken van disfunctioneel gedrag.

Neem contact met ons op en leer meer.

We creëren het vermogen

Ons doel is om het gewenste vermogen te creëren binnen uw organisatie, echter dit wordt niet bereikt door training alleen. Acceptatie is de voorwaarde voor resultaat. Dat is waarom we samenwerken om de ROI van de investering in de organisatie maximaal te krijgen:

  • Verduidelijken van ontwikkeldoelstellingen en de relatie met business resultaten
  • Het identificeren van aandachtsgebieden voor ontwikkeling en hoe de nieuwe vaardigheden toegepast dienen te worden in de organisatie
  • Hulp bij het vaststellen van kritische omgevingseigenschappen die de ontwikkeling steunen of afremmen
  • Ondersteuning voor en na de training en on-job coaching om te verzekeren dat de vertaling van vaardigheden naar de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk plaatsvindt.
 

Wilt u uw Return

on Investment

maximaliseren?

 

Leer meer

over het

Resultaat model